Θέση της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής για την αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας των πτυχίων Κολεγίων με αυτά των Πολυτεχνείων και των Πολυτεχνικών Σχολών


Νέα της Πολυτεχνικής
Τρίτη 29, Οκτωβρίου 2019 12:52

Η Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. είναι αντίθετη με την προωθούμενη νομοθετική ρύθμιση για αυτοματοποιημένη διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας των πτυχίων Κολεγίων με αυτά των Πολυτεχνείων και των Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας, διότι τα Κολέγια δεν λειτουργούν με ακαδημαϊκές εγγυήσεις παροχής διδακτικού και ερευνητικού έργου αντίστοιχου με αυτό που παρέχεται από τα Α.Ε.Ι. της χώρας μας.
Μετά την «ανωτατοποίηση» των Τ.Ε.Ι. και την πρόσφατη «πανεπιστημιοποίησή» τους, η παροχή στους αποφοίτους κολεγίων επαγγελματικών δικαιωμάτων ισότιμων με αυτά που έχουν οι απόφοιτοι Α.Ε.Ι., είναι ένα ακόμη πλήγμα στο αξιοκρατικό σύστημα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αδικεί τους διπλωματούχους μηχανικούς και βλάπτει το δημόσιο συμφέρον.