Ανακοίνωση σχετικά με απεντόμωση στο Κτήριο Εδρών της Πολυτεχνικής Σχολής από 15 έως 18.11.2019


Νέα της Πολυτεχνικής
Τρίτη 12, Νοεμβρίου 2019 19:58

Λόγω ψεκασμού απεντόμωσης, το Κτήριο Εδρών της Πολυτεχνικής Σχολής θα
παραμείνει κλειστό από την Παρασκευή 15.11.2019, ώρα 09.00, έως τη Δευτέρα
18.11.2019, ώρα 07.00.

Οι Γραμματείες της Κοσμητείας, των Τμημάτων Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Αγρονόμων
και Τοπογράφων Μηχανικών και Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, καθώς και η
Βιβλιοθήκη του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, δεν θα λειτουργήσουν την
Παρασκευή 15.11.2019, μετά τις 09.00.

Σε περίπτωση που κατά τη συγκεκριμένη ημέρα λήγουν προθεσμίες υποβολής
αιτήσεων, δικαιολογητικών κ.λπ., αυτές παρατείνονται ως τη Δευτέρα 18.11.2019.


Από τη Γραμματεία της Κοσμητείας