Πρόσκληση συμμετοχής στο διακρατικό διαγωνισμό του έργου TRANS-EDU-NET 13 - 23 Ιουλίου 2020


Νέα της Πολυτεχνικής
Κυριακή 12, Ιουλίου 2020 12:19

Το Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών συμμετέχει στο διαπεριφερειακό ερευνητικό έργο Transnational Educational Network for Young People – New Technologies and Entrepreneurial Thinking in the Tourism Industry (TRANS-EDU-NET), το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg Balkan – Mediterranean, και σας προσκαλεί στο διακρατικό διαγωνισμό του TRANS-EDU-NET.

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν νέες/νέοι ηλικίας 16 - 30 ετών από Ελλάδα και η εγγραφή τους θα πραγματοποιηθεί μέσω του Eventbrite από το link:

www.eventbrite.com/e/balkan-youth-startup-competition-registration-112077707440

Το link της εκδήλωσης στο Facebook είναι:

www.facebook.com/events/573223350229210/

Θα δοθούν πιστοποιητικά συμμετοχής και προωθητικό υλικό σε όλους/ες τους συμμετέχοντες/ουσες.

Εταίροι του έργου:

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών,
Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής
National Tourism Cluster “Bulgarian Guide”, Bulgaria
AULEDA - Local Economic Development of Vlora Region, Albania
Municipality of Kicevo, Republic of Northern Macedonia

Έργο συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικά Ταμεία των συμμετεχόντων χωρών