Ψήφισμα Κοσμητείας Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ. σχετικά με τις πρόσφατες ρυθμίσεις για Επαγγελματικά Δικαιώματα


Νέα της Πολυτεχνικής
Τρίτη 29, Δεκεμβρίου 2020 22:45

Η Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. συνεδρίασε εκτάκτως (Αριθμός Συνεδρίασης 06/28.12.2020) και αποφάσισε ομοφώνως να εκφράσει την έντονη διαμαρτυρία της για το περιεχόμενο της τροπολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στον Νόμο 4673/2020, που προβλέπει  την υποχρεωτική εγγραφή των αποφοίτων κολλεγίων στο Τεχνικό Επιμελητήριο, αλλά και για την αιφνιδιαστική ψήφισή της χωρίς να προηγηθεί οποιαδήποτε ενημέρωση ή διαβούλευση.

Αφού παρακάμφθηκε με παλαιότερες ρυθμίσεις η απαίτηση της ισοτιμίας των τίτλων σπουδών, δια της επαγγελματικής ισοδυναμίας, παρακάμπτονται πλέον και οι επιστημονικοί και επαγγελματικοί θεσμοί, μέσω του Α.Τ.Ε.Ε.Ν, μιας επιτροπής του Υ.ΠΑΙ.Θ., η οποία μόνη της αποφασίζει επαγγελματικές ισοδυναμίες και επιβάλλει σε επαγγελματικούς φορείς τις αποφάσεις της.

Η διαδικασία αυτή καταστρατηγεί κάθε έννοια αξιοκρατίας, αφού στην ουσία οδηγεί σε εξίσωση επαγγελματικών  δικαιωμάτων   αποφοίτων των πενταετών προγραμμάτων σπουδών των Πολυτεχνείων και των Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας, με αποφοίτους τριετών προγραμμάτων σπουδών. Επιπλέον, το ΥΠΑΙΘ δείχνει ότι αγνοεί τη σημασία της επαρκούς κατάρτισης των μηχανικών, όχι μόνο για την οικονομική ανάπτυξη, αλλά και για την ασφάλεια των πολιτών και την προστασία  του περιβάλλοντος.

Η Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ ζητά την άμεση ανάκληση της σχετικής νομοθετικής ρύθμισης και θα ζητήσει από τη Σύγκλητο να υποβάλει σχετικό αίτημα στο ΥΠΑΙΘ. Επιπλέον δηλώνει ότι θα στηρίξει, σε συνεργασία με τα Πολυτεχνεία και τις άλλες Πολυτεχνικές Σχολές, τις ενέργειες που θα αναλάβει το ΤΕΕ προκειμένου να μην προχωρήσει η συγκεκριμένη διαδικασία.

Ο Κοσμήτωρ


Κωνσταντίνος Λ. Κατσιφαράκης

Καθηγητής