Ψήφισμα της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής για την εκδημία του Ιωάννη Τέγου


Νέα της Πολυτεχνικής
Παρασκευή 28, Μαΐου 2021 23:21

ΨΗΦΙΣΜΑ

Η Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ εκφράζει τη βαθειά της θλίψη για την απώλεια του Ομότιμου καθηγητή

Ιωάννη Τέγου

που υπηρέτησε για πολλά χρόνια και με αφοσίωση το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, διδακτικά, ερευνητικά και διοικητικά. Το ήθος, η σεμνότητα, η αξιοπρέπεια και η ευγένειά του έχουν μείνει χαραγμένες στη μνήμη όλων αυτών που τον γνώρισαν.

Ως φόρο τιμής, η Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής

Ψηφίζει

Να εκφραστούν τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένειά του.
Να αναρτηθεί το Ψήφισμα αυτό στην ιστοσελίδα της Πολυτεχνικής Σχολής.


Ο Κοσμήτωρ

Κωνσταντίνος Λ. Κατσιφαράκης
Καθηγητής