Διαδικτυακή εκδήλωση του ΤΕΕ/ΤΚΜ “Μηχανικοί & Επιχειρηματικότητα: Εκπαίδευση + Δεξιότητες για την εξέλιξη του νέου μηχανικού στη σύγχρονη αγορά εργασίας”

Τετάρτη 13 Απριλίου και ώρα 19:00


Νέα της Πολυτεχνικής
Πέμπτη 07, Απριλίου 2022 11:51

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ) σας προσκαλεί την Τετάρτη 13 Απριλίου και ώρα 19:00 στη διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα : «Μηχανικοί & Επιχειρηματικότητα: Εκπαίδευση + Δεξιότητες για την εξέλιξη του νέου μηχανικού στη σύγχρονη αγορά εργασίας»

Στην εκδήλωση θα γίνει παρουσίαση της ετήσιας έρευνας του ΤΕΕ/ΤΚΜ «Επιχειρηματικότητα και Νέοι Μηχανικοί 2021», η οποία διενεργήθηκε με την επιμέλεια της Μόνιμης Επιτροπής Ανταγωνιστικότητας-Επιχειρηματικότητας-Καινοτομίας.

Θα ακολουθήσει συζήτηση στρογγυλής τράπεζας.

Πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο: