Νέα Προκήρυξη Υποτροφιών Αριστείας για Υποψήφιους Διδάκτορες με την υποστήριξη των ΕΛΠΕ


Νέα της Πολυτεχνικής
Τετάρτη 13, Απριλίου 2022 10:11

Περισσότερες πληροφορίες, στο συνημμένο .pdf, ή/και στον σχετικό σύνδεσμο στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών: www.rc.auth.gr/Announcement/Details/Item/71277