Εκλογές - Εξελίξεις μελών Δ.Ε.Π.

Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2015

Απόφαση για τη μονιμοποίηση του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία κυρίου Γεωργίου Μιχαηλίδη

Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή, που συγκροτήθηκε για τη μονιμοποίηση στηνπερισσότερα...