Εκλογές - Εξελίξεις μελών Δ.Ε.Π.

Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2014

Απόφαση για τη μονιμοποίηση της Επίκουρης Καθηγήτριας με θητεία, κυρίας Αλκμήνης Πάκα

Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή, που συγκροτήθηκε για την κρίση μονιμοποίηπερισσότερα...

Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2014

Απόφαση για τη μονιμοποίηση του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, κυρίου Σταύρου Βεργόπουλου

Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή, που συγκροτήθηκε για την κρίση μονιμοποπερισσότερα...