Εκλογές - Εξελίξεις μελών Δ.Ε.Π.

Τρίτη 30 Απριλίου 2013

Ανακοίνωση παράδοσης δοκιμαστικού μαθήματος από τον Dr Γεράσιμο Ρηγάτο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 11 της Κανονιστικής Απόφαπερισσότερα...

Παρασκευή 29 Μαρτίου 2013

Απόφαση για την πλήρωση θέσης με γνωστικό αντικείμενο «Αρμονική Ανάλυση»

Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή, που συγκροτήθηκε για τη μονιμοποίηση τοπερισσότερα...