Εκλογές - Εξελίξεις μελών Δ.Ε.Π.

Τετάρτη 06 Φεβρουαρίου 2013

Απόφαση για την πλήρωση θέσης με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική»

Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή, που συγκροτήθηκε για τη μονιμοποίηση τοπερισσότερα...