Εκλογές - Εξελίξεις μελών Δ.Ε.Π.

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2014

Μονιμοποίηση στην κατεχόμενη βαθμίδα. της Επίκουρης Καθηγήτριας με θητεία, κυρίας Μαρίας Στεφανίδου

Υποβληθείσες υποψηφιότητες: ΜΑΡΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥΠροθεσμία Υποβολής Υποψηφιπερισσότερα...