Έρευνα στην Πολυτεχνική Σχολή

Στην Πολυτεχνική Σχολή του Α.Π.Θ. έχει δημιουργηθεί ένα ισχυρό και αξιόλογο δίκτυο ερευνητικών εγχειρημάτων, με σκοπό την ανάπτυξη και διάδοση ακαδημαϊκών φορέων και την εξυπηρέτηση του φοιτητικού και διδακτικού προσωπικού με την άμεση πρόσβαση σε ερευνητικά κέντρα. Η θεματική τους ποικίλλει και καλύπτει διάφορες εκφάνσεις της καθημερινότητας, οι οποίες μπορεί να απασχολούν ένα νέο μηχανικό.