Η ομάδα μας υπάγεται στην διεθνή οργανισμό IAESTE και δραστηριοποιείται στην εύρεση έμμισθης πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό. Αφορά, κυρίως, σε φοιτητές των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής και της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η ομάδα παράλληλα διοργανώνει κατά τη διάρκεια της χρονιάς διαφόρου τύπου δράσεων με σκοπό την προώθηση της στην πανεπιστημιακή κοινότητα καθώς όμως και την ενημέρωση των φοιτητών για την δράση της όσο αναφορά την εύρεση πρακτικής για αυτούς. 

Τρόποι επικοινωνίας με την ομάδα είναι είτε μέσω των ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης, του website καθώς και του email της ομάδας τα οποία αναγράφονται παρακάτω.

Facebook: IAESTE Thessaloniki

Instagram: iaeste_greece

website: http://iaeste.auth.gr/

e-mail: iaestethessaloniki@gmail.com