Το φοιτητικό παράρτημα ΙΕΕΕ του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης ανήκει στο Παγκόσμιο Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Institute of Electrical and Electronics Engineers).  Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τους φοιτητές να συμμετάσχουν στην καινοτομία και την τεχνολογική ανάπτυξη, μέσω σεμιναρίων, συνεδρίων, workshop, εκδηλώσεων, διαγωνισμών και εκπαιδευτικών εκδρομών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Η ομάδα μας δραστηριοποιείται στην φοιτητική κοινότητα τα τελευταία 15 χρόνια και αριθμεί σήμερα πάνω από 100 μέλη.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με τους παρακάτω τρόπους:

Email: ieee.auth.sb@gmail.com

Ιστοσελίδα: http://ieeesb.ee.auth.gr/

Facebook: IEEE Aristotle University of Thessaloniki Student Branch

Instagram & Twitter: @ieeeauthsb