Διατελέσαντες Κοσμήτορες

1955-1956    Ιωάννης Γρατσιάτος, Καθ. Φυσικομαθηματικής Σχολής
1956-1957    Μάξιμος Μαραβελάκις, Καθ. Φυσικομαθηματικής Σχολής
1957-1959    Γεώργιος Νιτσιώτας, Καθ. Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
1959-1961    Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, Καθ. Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
1961-1962    Γεώργιος Νιτσιώτας, Καθ. Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
1962-1963    Μιλτιάδης Φλωράς, Καθ. Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
1963-1964    Νικόλαος Μουτσόπουλος, Καθ. Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
1964-1965    Πάτροκλος Καραντινός, Καθ. Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
1965-1966    Παναγιώτης Μωλιώτης, Καθ. Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
1966-1967    Νικόλαος Χωραφάς, Καθ. Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
1967-1968    Λυσίμαχος Μαυρίδης, Καθ. Τμήματος Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχ.
1968-1969    Δημήτριος Φατούρος, Καθ. Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
1969-1970    Παρασκευάς Σκοπετέας, Καθ. Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
1970-1973    Λυσίμαχος Μαυρίδης, Καθ. Τμήματος Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχ.
1973-1974    Γεώργιος Νιτσιώτας, Καθ. Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
1974-1975    Δημήτριος Βαλαλάς, Καθ. Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
1975-1976    Γεώργιος Πενέλης, Καθ. Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
1976-1977    Ιωάννης Μήττας, Καθ. Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
1977-1978    Δημήτριος Φατούρος, Καθ. Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
1978-1979    Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, Καθ. Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
1979-1980    Γρηγόριος Τσάγκας, Καθ. Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
1980-1981    Θαλής - Ιωάννης Αργυρόπουλος, Καθ. Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχ.
1981-1982    Γεώργιος Λάββας, Καθ. Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
1982-1983    Κωνσταντίνος Δεμίρης, Καθ. Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
1983-1988    Μιχαήλ Αντωνόπουλος - Ντόμης, Καθ. Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχ.
1988-1994    Μιχαήλ Παπαδόπουλος, Καθ. Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
1994-1997    Βύρων Παπαθανασίου, Καθ. Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
1997-2003    Βασίλειος Παπαγεωργίου, Καθ. Τμήματος Χημικών Μηχανικών
2003-2006    Δημήτριος Τολίκας, Καθ. Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
2006-2010    Νικόλαος Μουσιόπουλος, Καθ. Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών
2010-2013    Νικόλαος Ι. Μάργαρης, Καθ. Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (έως 1/7/2013)
2013-2017    Κωνσταντίνος-Βασίλειος Κατσάμπαλος, Καθ. Τμήματος Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχ.
2017-2021    Κωνσταντίνος Κατσιφαράκης, Καθ. Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
2021-2024    Κυριάκος Υάκινθος, Καθ. Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών (έως 14/02/2024)