Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. στην Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής με ετήσια θητεία από 01.09.2023

Προκηρύξεις

 

Έντυπα αιτήσεων υποψηφιότητας / παραίτησης από υποψηφιότητα

 

Εφορευτικές Επιτροπές

 

Ανακήρυξη Υποψηφίων

*Για την εκπροσώπηση των μελών Ε.Τ.Ε.Π, δεν κατατέθηκαν υποψηφιότητες.


Αποτελέσματα εκλογών

 

Έντυπα (πρότυπα)

 

 

Θεσμικό πλαίσιο