Επιτροπή Ισότητας των Φύλων της Πολυτεχνικής Σχολής

 • Αναστασία Ζαμπανιώτου, Καθηγήτρια, Τμήμα Χημικών Μηχανικών (Συντονίστρια)
 • Γαρυφαλλιά Κατσαβουνίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
 • Θεοδώρα Σλίνη, Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
 • Ιωάννης Φραγκόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
 • Ελένη Φωτοπούλου, Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
 • Χαρίκλεια Χριστοδούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Επιτροπή Αρχείου

 • Δημήτρης Αραβαντινός, Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
 • Όλγα Γεωργούλα, Καθηγήτρια, Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
 • Ελένη Καραγκουνάκη, Προϊσταμένη Γραμματείας Πολυτεχνικής Σχολής

Επιτροπή Εξωστρέφειας

 • Μάρκος Ασσαέλ, Ομότιμος Καθηγητής, Τμήμα Χημικών Μηχανικών
 • Ευφροσύνη Γιαμά, Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
 • Αντιγόνη Ζαφειράκου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
 • Κωνσταντίνος Κατάκαλος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
 • Φωτεινή Κεχαγιά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
 • Νικόλαος Μιχαηλίδης, Καθηγητής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
 • Θεοδώρα Σλίνη, Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Επιτροπή Εξωτερικών Χώρων

 • Αναστάσιος Τέλλιος, Καθηγητής, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
 • Ελένη Παπαδοπούλου, Καθηγήτρια, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
 • Δημήτρης Φράγκος, Καθηγητής, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Επιτροπή Κοινόχρηστων Χώρων

 • Αναστάσιος Τέλλιος, Καθηγητής, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
 • Σπύρος Σπαταλάς, Καθηγητής, Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
 • Δημήτρης Φράγκος, Καθηγητής, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Επιτροπή Θεμάτων Νέων Μελών ΔΕΠ

 • Μιχαήλ Γεωργιάδης, Καθηγητής, Τμήμα Χημικών Μηχανικών
 • Εμμανουήλ Κριεζής, Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
 • Δημήτριος-Αλέξανδρος Κυπαρισσίδης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Χημικών Μηχανικών
 • Γεώργιος Σαββαΐδης, Καθηγητής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
 • Γεώργιος Ταγαράς, Καθηγητής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Επιτροπή Κτιριακών και Μηχανολογικών Έργων

 • Θεόδωρος Θεοδοσίου, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
 • Χάρης Δημουλιάς, Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
 • Κωνσταντίνος Κατάκαλος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
 • Θωμάς Ξένος, Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Επιτροπή Φοιτητικών και Μεταπτυχιακών φοιτητών

 • Τραϊανός Γιούλτσης, Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
 • Γεώργιος Γριτζάς, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
 • Αναστασία Ζαμπανιώτου, Καθηγήτρια, Τμήμα Χημικών Μηχανικών
 • Κωνσταντίνος Λακάκης, Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Επιτροπή Χρήσης και Σήμανσης Χώρων

 • Σπύρος Σπαταλάς, Καθηγητής, Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
 • Μαριλένα Παπαγεωργίου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
 • Γεωργία Ποζουκίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης

Επιτροπή Ψηφιακών Δράσεων, Ψηφιακών Υποδομών και Διαδικασιών

 • Παναγιώτης Σεφερλής, Καθηγητής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
 • Πάτροκλος Γεωργιάδης, Καθηγητής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
 • Αβραάμ Κωνσταντινίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
 • Ελευθερία Ρουσογιάννη, Διοικητικό Προσωπικό, Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
 • Σταμάτης Τζελέπης, Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό, Τμήμα Χημικών Μηχανικών