Εκλογές για την ανάδειξη Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής, για το χρονικό διάστημα από 01.09.2020 έως 31.08.2022

- Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

- Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

- Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών

- Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

- Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

- Τμήμα Χημικών Μηχανικών

- Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης


Έντυπα

Θεσμικό πλαίσιο

Βοηθητικά

  • Αλγόριθμος υπολογισμού των αποτελεσμάτων

Διαπιστωτικές Πράξεις εκλογής Προέδρων ή/και Αναπληρωτών Προέδρων Πολυτεχνικής Σχολής

 

 

Εκλογές για την ανάδειξη Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής, για το χρονικό διάστημα από 1-9-2019 έως 31-8-2021

Έγγραφα

Έντυπα

Θεσμικό πλαίσιο

Βοηθητικά

 

 

 

Εκλογές για την ανάδειξη Κοσμήτορος της Πολυτεχνικής Σχολής, για το χρονικό διάστημα από 1-12-2017 έως 31-8-2020


Εκλογές για την ανάδειξη Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής, για το χρονικό διάστημα από 1-12-2017 έως 31-8-2019

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Απόφαση ΦΕΚ ΥΟΔΔ 516 Διορισμός Προέδρων & Αναπλ. ΤΜΜ, ΤΗΜΜΥ, ΤΧΜ
Απόφαση ΦΕΚ ΥΟΔΔ 527 Διορισμός Προέδρων & Αναπλ. ΤΜΧΑ, ΤΑΤΜ, ΤΑΜ, ΤΠΜ

- Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

- Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

- Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών

- Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

- Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

- Τμήμα Χημικών Μηχανικών

- Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης


Έντυπα