Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ Β 3255/15.09.2017 περί τρόπου διεξαγωγής εκλογών

Εκλογές για την ανάδειξη Κοσμήτορος της Πολυτεχνικής Σχολής, για το χρονικό διάστημα από 1-12-2017 έως 31-8-2020


Εκλογές για την ανάδειξη Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής, για το χρονικό διάστημα από 1-12-2017 έως 31-8-2019

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Απόφαση ΦΕΚ ΥΟΔΔ 516 Διορισμός Προέδρων & Αναπλ. ΤΜΜ, ΤΗΜΜΥ, ΤΧΜ
Απόφαση ΦΕΚ ΥΟΔΔ 527 Διορισμός Προέδρων & Αναπλ. ΤΜΧΑ, ΤΑΤΜ, ΤΑΜ, ΤΠΜ

- Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

- Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

- Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών

- Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

- Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

- Τμήμα Χημικών Μηχανικών

- Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης


Έντυπα