Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ιδρύθηκε το 1983.
Αριθμεί 2.000 φοιτητές, 43 διδάσκοντες, 6 επικουρούντες και 33 διοικητικούς υπαλλήλους.

Το τμήμα είναι διαρθρωμένο σε 3 τομείς:

  • Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας
  • Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών
  • Τομέας Τηλεπικοινωνιών

O Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο των πηγών και της τεχνολογίας (συμβατική, πυρηνική και ήπιων μορφών) παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της ηλεκτρομηχανικής μετατροπής ενέργειας, της μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, της ηλεκτρικής οικονομίας, των ηλεκτροτεχνικών υλικών και των ηλεκτρονικών ισχύος.
O Τομέας Ηλεκτρονικής και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της ηλεκτρονικής, της θεωρίας κυκλωμάτων, του αυτομάτου ελέγχου, των υπολογιστών και της επεξεργασίας πληροφορίας.
O Τομέας Τηλεπικοινωνιών καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου, της εκπομπής, της μετάδοσης, της λήψης και της επεξεργασίας σήματος.

Από το Τμήμα απονέμονται τα παρακάτω διπλώματα:

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
  • Διδακτορικό δίπλωμα


Επίσης το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών συμμετέχει σε έξι ακόμη μεταπτυχιακά διατμηματικά προγράμματα.

 

Γραμματεία Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών H/Y.
Κτίριο Δ', ισόγειο
τηλ.: 2310 99 6391, 99 6292, 99 6395, 99 6392
fax: 2310 99 6292
E-mail: info@ee.auth.gr

Βιβλιοθήκη Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών H/Y.
Kτίριο Γ' (ΜΟΜΑ), 1ος όροφος
τηλ.: 2310 99 6352, 99 6269
E-mail: paschalia_terzi@egnatia.ee.auth.gr

Νησίδα Η/Υ Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Κτίριο Δ - Ισόγειο
Υπεύθυνος: Σιμιτσής Λάζαρος
τηλ: 2310 99 6310
e-mail: simithis@eng.auth.gr

Νησίδα Η/Υ "Βεργίνα" Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Κτίριο Ε13 - Ισόγειο
Υπεύθυνος: Μαμαλάκης Γιώργος
τηλ: 2310 99 4379
e-mail: mamalos@eng.auth.gr

Νησίδα Η/Υ του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών για την διδασκαλία του Τεχνικού Σχεδίου
2η Πτέρυγα - 3ος όροφος
Υπεύθυνος: Τολίδης Αστέριος
τηλ: 2310 99 5627, 5629
e-mail: atol@ee.auth.gr

 

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, μπορείτε να αποκτήσετε από τον δικτυακό τόπο http://www.ee.auth.gr