Μηχανολόγων Μηχανικών

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ιδρύθηκε το 1972.
Αριθμεί 1.000 φοιτητές, 30 διδάσκοντες, 19 επικουρούντες και 28 διοικητικοί υπαλλήλους.

Το τμήμα είναι διαρθρωμένο σε 3 τομείς:

  • Ενεργειακός Τομέας
  • Kατασκευαστικός Τομέας
  • Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης

Ο Ενεργειακός Τομέας έχει τα εξής γνωστικά αντικείμενα: Θερμοδυναμική και Θερμικές Μηχανές, Μηχανές Εσωτερικής Καύσης, Μετάδοση Θερμότητας και Μάζας, Ρευστομηχανική, Αεροδυναμική, Στροβιλομηχανές, Υπολογιστικές Μέθοδοι Μοντελοποίησης, Υδροδυναμικές Μηχανές, Τεχνική Φυσικών Διεργασιών, Συσκευές Διεργασιών Ψύξης και Κλιματισμού, Ατμοπαραγωγικές Εγκαταστάσεις, Ήπιες και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Κτίριο και Ενέργεια, Τεχνολογίες Περιβάλλοντος, Περιβαλλοντική Πληροφορική. Στον Ενεργειακό Τομέα ανήκουν και λειτουργούν τα εξής Εργαστήρια: Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής. Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών. Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής. Μηχανικής Ρευστών και Στροβιλομηχανών.
Ο Κατασκευαστικός Τομέας έχει τα εξής γνωστικά αντικείμενα: Μηχανολογικό Σχέδιο, Εργαλειομηχανές και Μηχανουργικές Κατεργασίες, Μετροτεχνία, Έλεγχος Ποιότητας, Συστηματοποίηση και Αυτοματοποίηση Μηχανουργικών Διεργασιών, Συστήματα Μηχανουργικών Διεργασιών Υποστηριζόμενα από Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές (CΑΜ, CΑΑ κλπ), Σύνθεση και Ανάλυση Μηχανισμών, Ταλαντώσεις και Δυναμική Μηχανολογικών Κατασκευών, Αυτόματος Έλεγχος Μηχανολογικών Διατάξεων και Μετρήσεις Ταλαντωτικών Μεγεθών, Στοιχεία Μηχανών, Κατασκευαστική Ανάλυση και Σύνθεση Μηχανών, Μηχανολογικός Σχεδιασμός, Τεχνική Λίπανσης και Τριβολογίας, Ανυψωτικές και Μεταφορικές Μηχανές, Υδραυλικά και Πνευματικά Συστήματα, CΑD/CΑΕ, Μέθοδοι Υπολογισμού Κατασκευών, Τεχνική και Πειραματική Αντοχή Υλικών, Μεταλλογνωσία, Τεχνολογία και Ιδιότητες Υλικών, Διαδικασίες Παραγωγής, Επεξεργασίας και Συμπεριφοράς Συμβατικών και Νέων Υλικών.
Ο Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης είναι ένας από τους τρεις τομείς του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ιδρύθηκε το 1973 ως "Έδρα Οργάνωσης Παραγωγής και Διοίκησης Επιχειρήσεων" και μετασχηματίστηκε το 1983 σε τομέα με τη σημερινή του μορφή. Κύριο αντικείμενο του Τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης είναι η εκπαίδευση των αυριανών μηχανικών και η έρευνα σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης παραγωγικών συστημάτων. Ειδικότερα, ο Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης δραστηριοποιείται κυρίως στις εξής επιστημονικές περιοχές: Οργάνωση, Προγραμματισμός και Έλεγχος Παραγωγής, Διαχείριση Αποθεμάτων, Διασφάλιση Ποιότητας, Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Αξιοπιστία Προϊόντων-Συντήρηση Τεχνολογικού Εξοπλισμού, Οργάνωση και Διοίκηση Εργοστασίων, Οργάνωση και Διοίκηση Έργων, Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης, Εφαρμοσμένη Στατιστική, Επιχειρησιακή Έρευνα, Προσομοίωση-Δυναμική Συστημάτων.


Από το Τμήμα απονέμονται τα παρακάτω διπλώματα:

  • Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
  • Διδακτορικό δίπλωμα

Επίσης το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών συμμετέχει σε τρία ακόμη μεταπτυχιακά διατμηματικά προγράμματα.

 

Γραμματεία Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών.
Κτίριο Δ', ισόγειο
τηλ.: 2310 99 6032, 99 6020, 99 6022, 99 6072, 99 5878, 99 5894, 99 6079
fax: 2310 99 6071
E-mail: info@meng.auth.gr, meng@meng.auth.gr

Βιβλιοθήκη Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών.
Kτίριο Δ', ισόγειο
τηλ.: 2310 99 5428
E-mail: mkonstan@lib.auth.gr

Νησίδα Η/Υ Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών
Κτίριο Ε14 - Ισόγειο
Υπεύθυνος: Μπασκούκος Αναστάσιος
τηλ: 2310 99 4189
e-mail: abas@isag.meng.auth.gr


Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, μπορείτε να αποκτήσετε από τον δικτυακό τόπο http://www.meng.auth.gr/