Υποδομές

Η Πολυτεχνική Σχολή στεγάζεται σε κτίρια που συνολικά καλύπτουν 55.000 τετραγωνικά μέτρα. Οι αίθουσες διδασκαλίας καλύπτουν περίπου το 16%, ενώ τα εργαστήρια καλύπτουν περίπου τη διπλάσια έκταση. Στο πλαίσιο της προγραμματισμένης επέκτασης της Σχολής, είναι απαραίτητη η επέκταση των υλικοτεχνικών και κτιριακών υποδομών.

Η επέκταση του κτιριακού εξοπλισμού δεν έχει σταματήσει από την ίδρυση της Σχολής, και οι σημερινές ανάγκες την καθιστούν πρακτικά επιτακτική. Ήδη η Σχολή προγραμμάτισε και υλοποιεί την επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων σε 20.000 τετραγωνικά μέτρα ακόμη.