Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών


Νέα της Πολυτεχνικής
Πέμπτη 14, Ιουλίου 2022 14:05

- Προκήρυξη

- Αίτηση υποψηφιότητας

- Υ.Δ. περί μη συνδρομής κωλυμάτων