Σεμινάριο σε συνδιδασκαλία με το University of Cambridge - Collaboration Skills for Global Engineers


Νέα της Πολυτεχνικής
Πέμπτη 11, Μαΐου 2023 12:15

Στο πλαίσιο πολύχρονης συνεργασίας με το University of Cambridge - Centre for Languages and Intercommunication https://www.clic.eng.cam.ac.uk/ σας ενημερώνουμε για το διαδικτυακό σεμινάριο Collaboration Skills for Global Engineers στο οποίο συμμετέχουν 2 φοιτητές από το τμήμα Χημικών Μηχανικών και μία φοιτήτρια από το τμήμα Αρχιτεκτόνων. 

Σκοπός του σεμιναρίου  είναι η ανάπτυξη ήπιων δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες όταν οι μηχανικοί εργάζονται σε πολυεθνικές και πολυπολιτισμικές ομάδες και η κοινή γλώσσα εργασίας είναι η αγγλική. Γι αυτό και οι συμμετέχοντες φοιτητές-φοιτήτριες είναι από  7 πολυτεχνεία δηλαδή από:

 1. University of Cambridge
 2. Ιmperial College of London
 3. Universite de Sorbonne
 4. Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 5. KTH Royal Institute of Technology
 6. Azrieli College of Engineering
 7. AGH University of Science and Technology

 Τα θέματα του σεμιναρίου είναι:

 • Developing Effective Communication Skills           
 • Building Trust through Body Language                   
 • Leveraging individual Strengths for Teamwork     
 • Thriving in a VUCA (Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous) World through Collaboration

Η διδασκαλία είναι διαδραστική και βιωματική και αυτό επιτελείται με παιχνίδια ρόλων, βίντεο και συνεργασία σε ομάδες. Τέλος με την επιτυχή παρακολούθηση, οι φοιτητές θα λάβουν ένα badge ως πιστοποίηση, κάτι πολύ χρήσιμο στις πλατφόρμες όπως το Linkedin.

Παρακαλούμε βρείτε πληροφορίες στο συνημμένο πληροφοριακό υλικό. 

Αρχεία:
Global_collaboration_skills.pdf737 Kb