Αποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους, των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π και Ε.Τ.Ε.Π. στην Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής, με ετήσια θητεία από 01.09.2023


Νέα της Πολυτεχνικής
Πέμπτη 22, Ιουνίου 2023 15:02

 

 

 

*Για την εκπροσώπηση των μελών Ε.Τ.Ε.Π, δεν κατατέθηκαν υποψηφιότητες.