ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ
FROM ANTIGUITY TO BYZANTIUM

 

Click on any picture to see it in high resolution, (it may require high bandwidth). When your mouse is over a picture, a box with the high resolution picture's size will appear.

1056664 bytes

Μονή Λατόμου (Όσιος Δαβίδ). Ψηφιδωτό από την κόγχη του ιερού.

Latomou Monastery (Hosios David). Mosaic from the sanctuary apse.