Επικοινωνία

WebMaster:

Βασιλική Φραγκουλίδου, ΕΤΕΠ, Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, vfragk@auth.gr

Συντονιστής :

Πέτρος Πατιάς, Καθηγητής, Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, patias@auth.gr