Στατιστικά Δεδομένα και Δείκτες

Τα συγκεντρωτικά δεδομένα αφορούν

Λόγω μη διαθεσιμότητας πλήρων στατιστικών στοιχείων και δεικτών, για παλαιότερα του 2006 έτη, εμφανίζονται μηδενικά ( 0 ) στους πίνακες αποτελεσμάτων και γραφημάτων.