posdep documents 2011-13, periexomena (pdf file, 1 MB)

posdep documents 2011-13, tomos A - 2011 (pdf file, 45 MB)

posdep documents 2011-13, tomos B - 2012 (pdf file, 41 MB)

posdep documents 2011-13, one file (pdf file, 80 MB)