Επιτροπή Συντονισμού Νησίδων Η/Υ της Πολυτεχνικής Σχολής
Απόφαση Συνεδρίασης της Κοσμητείας υπ’ αριθμ. 5/13.12.2017
Απαρτίζεται από τους κ.κ.

 • Μάρκο Ασσαέλ, Καθηγητή, ΤΧΜ
 • Μαργαρίτη Βαφειάδη, Καθηγητή, ΤΠΜ
 • Γεώργιο Πάγκαλο, Καθηγητή, ΤΗΜΜΥ
 • Σταύρο Βεργόπουλο, Αναπληρωτή Καθηγητή, ΤΑΜ
 • Χρήστο Ευαγγελίδη, Αναπληρωτή Καθηγητή, ΤΑΤΜ
 • Κωνσταντίνο Καρατζά, Αναπληρωτή Καθηγητή, ΤΜΜ
 • Δημήτριο Καϊμάρη, Επίκουρο Καθηγητή ΤΜΧΑ


Επιτροπή Χώρων της Πολυτεχνικής Σχολής
Απόφαση Συνεδρίασης της Κοσμητείας υπ’ αριθμ. 7/14.02.2018
Απαρτίζεται από τους κ.κ.

 • Βασίλειο Ζασπάλη, Καθηγητή ΤΧΜ (συντονιστής)
 • Νικόλαο Καλογήρου, Καθηγητή ΤΑΜ
 • Ιωάννη Ρέκανο, Καθηγητή ΤΗΜΜΥ
 • Σπυρίδωνα Σπαταλά, Καθηγητή ΤΑΤΜ
 • Κυριάκο Υάκινθο, Αναπληρωτή Καθηγητή ΤΜΜ
 • Θεόδωρο Θεοδοσίου, Επίκουρο Καθηγητή ΤΠΜ
 • Νικόλαο Καρανικόλα, Επίκουρο Καθηγητή ΤΜΧΑ


Επιτροπή Συνεργασίας της Πολυτεχνικής Σχολής με τον Σύλλογο αποφοίτων Α.Π.Θ.
Απόφαση Συνεδρίασης της Κοσμητείας υπ’ αριθμ. 5/13.12.2017
Απαρτίζεται από τους κ.κ.

 • Ασημίνα Αθανατοπούλου-Κυριακού, Καθηγήτρια ΤΠΜ
 • Μάρκο Ασσαέλ, Καθηγητή ΤΧΜ
 • Γεώργιο Λιτσαρδάκη, Καθηγητή ΤΗΜΜΥ
 • Ιωάννη Τσιάφη, Καθηγητή ΤΜΜ
 • Γεώργιο Μιχαηλίδη, Επίκουρο Καθηγητή ΤΜΧΑ
 • Χαρίκλεια Χριστοδούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια ΤΑΜ