Επιτροπή Φοιτητικών Θεμάτων της Πολυτεχνικής Σχολής
Απόφαση Συνεδρίασης της Κοσμητείας υπ’ αριθμ. 11/06.06.2018 (αριθμ. πρωτ. Κοσμ.: 77/18.09.2018)
Απαρτίζεται από τις/τους συναδέλφους

 • Δημήτριο Αραβαντινό, Καθηγητή ΤΠΜ,
 • Ελένη Βασιλείου, ΕΔΙΠ ΤΠΜ,
 • Δημήτριο Φράγκο, Καθηγητή ΤΑΜ,
 • Κωνσταντίνο-Βασίλειο Κατσάμπαλο, Καθηγητή ΤΑΤΜ,
 • Ιωάννη Τσιάφη, Ομ. Καθηγητή ΤΜΜ,
 • Στυλιανή Καδή, Λέκτωρ ΤΗΜΜΥ,
 • Αικατερίνη Μουζά, Καθηγήτρια ΤΧΜ,
 • Ελένη Παπαδοπούλου, Καθηγήτρια ΤΜΧΑ,
 • Ιωάννη Φραγκόπουλο, Αναπληρωτή Καθηγητή ΤΜΧΑ,
 • Γεώργιο Γριτζά, Επίκουρο Καθηγητή ΤΜΧΑ
 • Χρυσάνθη Καπράγκου, Προϊσταμένη της Γραμματείας της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ.

και τους φοιτητές της Πολυτεχνικής Σχολής:

 • Βασίλη Βαρνά
 • Θεοχάρη Βλαχοπαναγιώτη                    
 • Αμαλία Γκέκα
 • Ευγενία Δημητρίου
 • Χαρίλαο Ζήσου
 • Παναγιώτη Λαμψίδη
 • Αλέξη Μαυρομμάτη
 • Ειρήνη Μοσχούλα
 • Βασιλεία Νιαβή
 • Ιωάννη Ουρανό
 • Αθηνά Παπαδιαμάντη
 • Σταυρούλα Προβίδα
 • Παντελή Σπανίδη
 • Κωνσταντίνο Χρυσόπουλο
 • Ειρήνη Καναούτη
 • Αλεξάνδρα Μακρίδου

Επιτροπή Χώρων της Πολυτεχνικής Σχολής
Απόφαση Συνεδρίασης της Κοσμητείας υπ’ αριθμ. 7/14.02.2018
Απαρτίζεται από τους κ.κ.

 • Βασίλειο Ζασπάλη, Καθηγητή ΤΧΜ (συντονιστής)
 • Νικόλαο Καλογήρου, Καθηγητή ΤΑΜ
 • Ιωάννη Ρέκανο, Καθηγητή ΤΗΜΜΥ
 • Σπυρίδωνα Σπαταλά, Καθηγητή ΤΑΤΜ
 • Κυριάκο Υάκινθο, Αναπληρωτή Καθηγητή ΤΜΜ
 • Θεόδωρο Θεοδοσίου, Επίκουρο Καθηγητή ΤΠΜ
 • Νικόλαο Καρανικόλα, Επίκουρο Καθηγητή ΤΜΧΑ

Επιτροπή Συντονισμού Νησίδων Η/Υ της Πολυτεχνικής Σχολής
Απόφαση Συνεδρίασης της Κοσμητείας υπ’ αριθμ. 5/13.12.2017
Απαρτίζεται από τους κ.κ.

 • Μάρκο Ασσαέλ, Καθηγητή, ΤΧΜ
 • Μαργαρίτη Βαφειάδη, Καθηγητή, ΤΠΜ
 • Γεώργιο Πάγκαλο, Καθηγητή, ΤΗΜΜΥ
 • Σταύρο Βεργόπουλο, Αναπληρωτή Καθηγητή, ΤΑΜ
 • Χρήστο Ευαγγελίδη, Αναπληρωτή Καθηγητή, ΤΑΤΜ
 • Κωνσταντίνο Καρατζά, Αναπληρωτή Καθηγητή, ΤΜΜ
 • Δημήτριο Καϊμάρη, Επίκουρο Καθηγητή ΤΜΧΑ


Επιτροπή Συνεργασίας της Πολυτεχνικής Σχολής με τον Σύλλογο αποφοίτων Α.Π.Θ.
Απόφαση Συνεδρίασης της Κοσμητείας υπ’ αριθμ. 5/13.12.2017
Απαρτίζεται από τις/τους συναδέλφους

 • Ασημίνα Αθανατοπούλου-Κυριακού, Καθηγήτρια ΤΠΜ
 • Μάρκο Ασσαέλ, Καθηγητή ΤΧΜ
 • Γεώργιο Λιτσαρδάκη, Καθηγητή ΤΗΜΜΥ
 • Ιωάννη Τσιάφη, Καθηγητή ΤΜΜ
 • Γεώργιο Μιχαηλίδη, Επίκουρο Καθηγητή ΤΜΧΑ
 • Χαρίκλεια Χριστοδούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια ΤΑΜ


Επιτροπή Ισότητας των Φύλων της Πολυτεχνικής Σχολής
Απόφαση Συνεδρίασης της Κοσμητείας υπ’ αριθμ. 07/12.02.2021 (αριθμ. πρωτ. Κοσμ.: 10179/22.02.2021)
Απαρτίζεται από τις/τους συναδέλφους

 • Αναστασία Ζαμπανιώτου, Καθηγήτρια του Τμήματος Χημικών Μηχανικών (Συντονίστρια)
 • Γαρυφαλλιά Κατσαβουνίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
 • Θεοδώρα Σλίνη, ΕΔΙΠ του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών
 • Ιωάννη Φραγκόπουλο, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
 • Ελένη Φωτοπούλου, ΕΔΙΠ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
 • Χάρι Χριστοδούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών