Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ Β 3255/15.09.2017 περί τρόπου διεξαγωγής εκλογών

Σχετικά με Εθνικές  Εκλογές και Αναστολή Προσλήψεων και Υπηρεσιακών μεταβολών κλπ


Εκλογές για την ανάδειξη Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής, για το χρονικό διάστημα από 1-9-2019 έως 31-8-2021

Έγγραφα

Έντυπα

Θεσμικό πλαίσιο

Βοηθητικά

 

 

 

Εκλογές για την ανάδειξη Κοσμήτορος της Πολυτεχνικής Σχολής, για το χρονικό διάστημα από 1-12-2017 έως 31-8-2020


Εκλογές για την ανάδειξη Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής, για το χρονικό διάστημα από 1-12-2017 έως 31-8-2019

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Απόφαση ΦΕΚ ΥΟΔΔ 516 Διορισμός Προέδρων & Αναπλ. ΤΜΜ, ΤΗΜΜΥ, ΤΧΜ
Απόφαση ΦΕΚ ΥΟΔΔ 527 Διορισμός Προέδρων & Αναπλ. ΤΜΧΑ, ΤΑΤΜ, ΤΑΜ, ΤΠΜ

- Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

- Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

- Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών

- Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

- Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

- Τμήμα Χημικών Μηχανικών

- Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης


Έντυπα