Εκλογές για την ανάδειξη Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής, για το χρονικό διάστημα από 01.09.2021 έως 31.08.2023

Έντυπα

Θεσμικό πλαίσιο