Πρόσκληση Ημερησίας Διατάξεως Συνεδρίασης Κοσμητείας αρ. 13/16-7-2020

Πρόσκληση Ημερησίας Διατάξεως Συνεδρίασης Κοσμητείας αρ. 12/3-6-2020

Πρόσκληση Ημερησίας Διατάξεως Συνεδρίασης Κοσμητείας αρ.11/29-4-2020

Πρόσκληση Ημερησίας Διατάξεως Συνεδρίασης Κοσμητείας αρ. 9/11-3-2020

Πρόσκληση Ημερησίας Διατάξεως Συνεδρίασης Κοσμητείας αρ. 8/5-2-2020

Πρόσκληση Ημερησίας Διατάξεως Συνεδρίασης Κοσμητείας αρ. 4/18-12-2019

Πρόσκληση Ημερήσιας Διάταξης στη Γενική Συνέλευση της Πολυτεχνικής Σχολής αρ. 01/02.12.2019

Πρόσκληση Ημερησίας Διατάξεως Συνεδρίασης Κοσμητείας αρ. 2/13-11-2019

Πρόσκληση Ημερησίας Διατάξεως Συνεδρίασης Κοσμητείας αρ. 1/25-09-2019

Πρόσκληση Ημερησίας Διατάξεως Συνεδρίασης Κοσμητείας αρ. 13/12-07-2019

Πρόσκληση Ημερησίας Διατάξεως Συνεδρίασης Κοσμητείας αρ. 11/30-05-2019

Πρόσκληση Ημερησίας Διατάξεως Συνεδρίασης Κοσμητείας αρ. 08/10-04-2019

Πρόσκληση Ημερησίας Διατάξεως Συνεδρίασης Κοσμητείας αρ. 07/27-03-2019

Πρόσκληση Ημερησίας Διατάξεως Συνεδρίασης Κοσμητείας αρ. 05/08-02-2019

Πρόσκληση Ημερησίας Διατάξεως Συνεδρίασης Κοσμητείας αρ. 04/14-12-2018

Πρόσκληση Ημερησίας Διατάξεως Συνεδρίασης Κοσμητείας αρ. 03/24-10-2018

Πρόσκληση Ημερησίας Διατάξεως Συνεδρίασης Κοσμητείας αρ. 02/11-10-2018

Πρόσκληση Ημερησίας Διατάξεως Συνεδρίασης Κοσμητείας αρ. 01/13-09-2018

Πρόσκληση Ημερησίας Διατάξεως Συνεδρίασης Κοσμητείας αρ. 13/27-06-2018

Πρόσκληση Ημερησίας Διατάξεως Συνεδρίασης Κοσμητείας αρ. 11/06-06-2018

Πρόσκληση Ημερησίας Διατάξεως Συνεδρίασης Κοσμητείας αρ. 10/02-05-2018

Πρόσκληση Ημερησίας Διατάξεως Συνεδρίασης Κοσμητείας αρ. 9/28-03-2018

Πρόσκληση Ημερησίας Διατάξεως Συνεδρίασης Κοσμητείας αρ. 8/28-02-2018

Πρόσκληση Ημερησίας Διατάξεως Συνεδρίασης Κοσμητείας αρ. 7/14-02-2018

Πρόσκληση Ημερησίας Διατάξεως Συνεδρίασης Κοσμητείας αρ. 6/17-01-2018

Πρόσκληση Ημερησίας Διατάξεως Συνεδρίασης Κοσμητείας αρ. 5/13-12-2017

Απόφαση σχετικά με την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής