Πρόσκληση Ημερησίας Διατάξεως Συνεδρίασης Κοσμητείας αρ. 04/14-12-2018

Πρόσκληση Ημερησίας Διατάξεως Συνεδρίασης Κοσμητείας αρ. 03/24-10-2018

Πρόσκληση Ημερησίας Διατάξεως Συνεδρίασης Κοσμητείας αρ. 02/11-10-2018

Πρόσκληση Ημερησίας Διατάξεως Συνεδρίασης Κοσμητείας αρ. 01/13-09-2018

Πρόσκληση Ημερησίας Διατάξεως Συνεδρίασης Κοσμητείας αρ. 13/27-06-2018

Πρόσκληση Ημερησίας Διατάξεως Συνεδρίασης Κοσμητείας αρ. 11/06-06-2018

Πρόσκληση Ημερησίας Διατάξεως Συνεδρίασης Κοσμητείας αρ. 10/02-05-2018

Πρόσκληση Ημερησίας Διατάξεως Συνεδρίασης Κοσμητείας αρ. 9/28-03-2018

Πρόσκληση Ημερησίας Διατάξεως Συνεδρίασης Κοσμητείας αρ. 8/28-02-2018

Πρόσκληση Ημερησίας Διατάξεως Συνεδρίασης Κοσμητείας αρ. 7/14-02-2018

Πρόσκληση Ημερησίας Διατάξεως Συνεδρίασης Κοσμητείας αρ. 6/17-01-2018

Πρόσκληση Ημερησίας Διατάξεως Συνεδρίασης Κοσμητείας αρ. 5/13-12-2017

Απόφαση σχετικά με την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής