60 χρόνια Πολυτεχνική - Βίντεο

Η λήψη καθώς και η επεξεργασία του υλικού έγινε από τον Γρηγόρη Λούπο, φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Teaser

Παρουσίαση Εργαστηρίων και Ομάδων της Σχολής

Ομιλίες - Σάββατο 15/10/2016 - Πρωί

Ομιλίες - Σάββατο 15/10/2016 - Απόγευμα

Ομιλίες - Κυριακή 16/10/2016 - Πρωί

Ομιλίες - Κυριακή 15/10/2016 - Απόγευμα