Έκδοση με θέμα το design

"Δια του Τελλόγλειου Ιδρύματος εκφράζεται και εκδηλώνεται η συστηματική και οργανωμένη προσπάθεια του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης να συμβάλει στην πολιτιστική αναβάθμιση της πόλης μας και γενικότερα της χώρας μας, διαχέοντας την τέχνη και τη γνώση γύρω από αυτή.

Η αποτελεσματική συμβολή του Ιδρύματος στα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης μας, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, λόγω της εντυπωσιακής και πρωτοποριακής δραστηριότητάς του είναι πλέον αναγνωρισμένη. Με χαρά και ικανοποίηση όλοι όσοι αγωνίζονται διαρκώς και επιμόνως για την επίτευξη των στόχων του Ιδρύματος, γίνονται καθημερινά αποδέκτες των θετικών σχολίων της κοινωνίας της πόλης μας.

Ο Σύλλογος των Φίλων του Τελλόγλειου Ιδρύματος αποτελείται από άτομα που χαρακτηρίζονται από την ευαισθησία με την οποία αντιμετωπίζουν την τέχνη με όλες τις δυνατές μορφές έκφρασής της.

Αυτό το κοινό χαρακτηριστικό των Φίλων του Τελλόγλειου Ιδρύματος αιτιολογεί την προτεραιότητα που δίνουν τα μέλη του Συλλόγου στη στήριξη όλων των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος.

Η παρούσα έκδοση για την τέχνη και τον πολιτισμό θα συμβάλει στην διάδοση και ενίσχυση των προσπαθειών του Τελλόγλειου Ιδρύματος και γι' αυτό με χαρά χαιρετίζουμε την υλοποίηση του τόμου αυτού, ο οποίος μάλιστα είναι αφιερωμένος ειδικά στο Design.

Αν και είμαστε βέβαιοι για την ποιότητα και το ενδιαφέρον περιεχόμενο της έκδοσης αυτής, εντούτοις ελπίζουμε να συμφωνήσουν με αυτό και όλοι οι αναγνώστες του τόμου."

 

(Απόσπασμα από το τεύχος Design, προλογίζει ο Αναπλ. Καθ. κ. Ανδρέας Γιαννακουδάκης, τ. Αντιπρύτανης Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης)