Εκδόσεις για την έρευνα

Από ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα, όπως η Πολυτεχνική Σχολή, δε θα μπορούσε να απουσιάζει η ανάπτυξη δυναμικής ερευνητικής δράσης. Οι συνεργασίες που συνάπτονται με σκοπό την έρευνα αλλά και οι συμπράξεις της Πολυτεχνικής Σχολής με άλλους φορείς, αποτυπώνονται στο έντυπο υλικό της Σχολής προκειμένου να σταθούν αρωγοί και συνοδοιπόροι των φοιτητών και των διδασκόντων στην ακαδημαϊκή διαδρομή τους.