Ο Βιβλιογραφικός οδηγός της Πολυτεχνικής Σχολής

Οι επιστημονικές εργασίες αποτελούν καθοριστικό κριτήριο καταξίωσης ενός ακαδημαϊκού δασκάλου, ιδιαίτερα όταν δημοσιεύονται σε ευρείας κυκλοφορίας περιοδικά με σύστημα κριτών. Κατά κανόνα, οι εργασίες αυτές αντανακλούν τις επιδόσεις στην έρευνα, που στην περίπτωση των μελών της Πολυτεχνικής Σχολής είναι συγκρίσιμες με αυτές φημισμένων Πολυτεχνείων του εξωτερικού.

Ο βιβλιογραφικός οδηγός αυτός είναι ο τρίτος που εκδίδει η Πολυτεχνική Σχολή, μετά από ανάλογες προσπάθειες το 1992 και το 2000. Περιλαμβάνει τις εργασίες ταξινομημένες κατά Τμήμα και έτος, με διάκριση των κατηγοριών (άρθρα σε περιοδικά με κριτές, άρθρα σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές, βιβλία, άρθρα σε βιβλία, έκδοση πρακτικών συνεδρίων, άλλες δημοσιεύσεις και ευρεσιτεχνίες) για τη χρονική περίοδο 2001-2006.

Με την αρχειοθέτηση των επιστημονικών εργασιών των μελών της Σχολής επιτυγχάνεται η ενημέρωση συναδέλφων, εντός και εκτός της Σχολής, σχετικά με τα επιμέρους επιστημονικά πεδία που θεραπεύονται στα Εργαστήρια και τους Τομείς των Τμημάτων της Σχολής. Παράλληλα, διευκολύνεται η αναζήτηση βιβλιογραφικών πηγών από πλευράς φοιτητών, αλλά και ερευνητών που δραστηριοποιούνται σε συναφή αντικείμενα. Τέλος, το συγκεντρωμένο υλικό υποδηλώνει την αδιάλειπτη παρουσία της Σχολής και την πρωτοπορία της σε ένα ευρύ φάσμα περιοχών ενδιαφέροντος του Μηχανικού.

(Απόσπασμα από την έκδοση "Βιβλιογραφικός Οδηγός".)