Διεθνείς Συνεργασίες της Πολυτεχνικής Σχολής

Για την Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η συμμετοχή σε προγράμματα διεθνών συνεργασιών ήταν ανέκαθεν ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για την προώθηση των ακαδημαϊκών ζητημάτων και τη δημιουργία δυναμικών μηχανικών.

Οι συνεργασίες αυτές έχουν αναπτυχθεί τόσο στην ευρωπαϊκή όσο και στην αμερικανική ήπειρο με τη συνεργασία πανεπιστημίων αλλά και διαφόρων τεχνολογικών ινστιτούτων και ερευνητικών κέντρων.

Ο οδηγός που ακολουθεί σε ηλεκτρονική μορφή επιχειρεί να συνοψίσει τις διεθνείς αυτές συνεργασίες, οι οποίες αποτελούν σημαντική διεύρυνση στους γνωστικούς ορίζοντες των φοιτητών αλλά και του προσωπικού.