Οι δράσεις COST

Στο πλαίσιο των Φθινοπωρινών Ημερών Πολυτεχνείου 2009, διοργανώθηκε στις 15 Οκτωβρίου 2009 στο Αμφιθέατρο "Αλέξανδρος Τσιούμης" ημερίδα με τίτλο "Σύμπραξη σε δράσεις COST" Πολυτεχνικής Σχολής.


Σκοπός της ημερίδας ήταν η παρουσίαση των δράσεων του προγράμματος COST και της συμμετοχής και δράσεις των μελών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. στους ερευνητικούς τομείς του προγράμματος.

  • COSTv61.pdf

    Πρόσφατες Δράσεις COST με συμμετοχή της Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ.