Φοιτητικά

 

Βιβλίο Διδακτόρων Πολυτεχνικής Σχολής (1960-1982)

Μέρος: 1ο, 2ο, 3ο

Κανονισμός Κατατακτηρίων Εξετάσεων (1974) 

Ισχύων διά το Ακαδημαϊκόν Έτος 1974-75
Έκδοση της Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ. (αρχείο σε μορφή pdf)

 

Διοικητικά

Ακαδημαϊκά

Νομοθεσία