Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας για τον server VERGINA (mail.eng.auth.gr)

Τα προγράμματα Outlook και Thunderbird θα πρέπει να βρούν αυτόματα τις ρυθμίσεις από τον server, δίνοντας μόνο το e-mail σας στα πρώτα βήματα της δημιουργίας νέου λογαριασμού.
Σε περίπτωση που δεν ανιχνευτούν σωστά, θα πρέπει να προχωρήσετε σε χειροκίνητη ρύθμιση σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες.