Ρυθμίσεις VPN για τον server VERGINA

Η υπηρεσία βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία



και δίνετε το email και το password σας όταν ζητηθεί:



Έχετε συνδεθεί:


Για να αποσυνδεθείτε κάνετε δεξί κλικ στο εικονίδιο του OpenVPN και επιλέγετε Disconnect: