Ρυθμίσεις VPN για τον server VERGINA

Η υπηρεσία βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργίακαι δίνετε το email και το password σας όταν ζητηθεί:Έχετε συνδεθεί:


Για να αποσυνδεθείτε κάνετε δεξί κλικ στο εικονίδιο του OpenVPN και επιλέγετε Disconnect: