Σπουδές

Η Πολυτεχνική Σχολή του Α.Π.Θ., δια των τμημάτων της, παρέχει προπτυχιακές σπουδές, ενιαίας πενταετούς διάρκειας, Μεταπτυχιακά Προγράμματα ειδίκευσης μονοετούς ή διετούς κύκλου σπουδών και Μεταπτυχιακά Προγράμματα που οδηγούν στη λήψη Διδακτορικού διπλώματος. Παράλληλα, συμμετέχει ενεργά σε προγράμματα κινητικότητας (ERASMUS, SOCRATES κλπ) σε συνεργασία με Πολυτεχνεία και Πολυτεχνικές σχολές του εξωτερικού. Σημαντικό ρόλο στην εμπέδωση της διδασκόμενης ύλης του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών, παίζει η πρακτική άσκηση των φοιτητών, κατά την οποία καλούνται να εφαρμόσουν στην πράξη τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτούν στη διάρκεια των σπουδών τους. Αρωγός στην προσπάθεια βρίσκεται το πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ ΙΙΙ, καθώς και ο μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός International Association for the Exchange of Students for Technical Experience (IAESTE). Απόδειξη της υψηλής ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης είναι ότι 816 φοιτητές επέλεξαν να συνεχίσουν παρακολουθώντας τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών μετά το τέλος του Προπτυχιακού κύκλου.