Πρακτική Άσκηση

Το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ.», ξεκίνησε να υλοποιείται και να συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, κατά την περίοδο 1996-1999, (Α΄ ΦΑΣΗ), στα πλαίσια του Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ) του Β’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Στη φάση αυτή το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης συμμετείχε με 13 Τμήματα.

Στόχος του Προγράμματος είναι η επίτευξη αμφίδρομης ανάδρασης μεταξύ Ανώτατης εκπαίδευσης και εργασιακού χώρου.

Επιμέρους στόχοι της πράξης είναι:

 • Η απόκτηση μιας πρώτης εμπειρίας/προϋπηρεσίας σχετικής με το επάγγελμα ή και η επαγγελματική ένταξη στο χώρο που πραγματοποιήθηκε η Πρακτική Άσκηση,
 • η ουσιαστικότερη αφομοίωση της επιστημονικής γνώσης μέσα από τη διαδικασία της επαγγελματικής επιστημονικής εξάσκησης,
 • η ανάδειξη των δεξιοτήτων των ασκουμένων και η ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης,
 • η ομαλότερη μετάβαση των φοιτητών από το χώρο της προετοιμασίας τους στο χώρο της παραγωγής, των επιχειρήσεων και των οργανισμών,
 • η εξοικείωση των φοιτητών της ανώτατης εκπαίδευσης με το εργασιακό περιβάλλον και τις απαιτήσεις του επαγγελματικού χώρου, καθώς και με τις εργασιακές σχέσεις και το ύψος των απολαβών όπως διαμορφώνονται στην ελληνική πραγματικότητα,
 • η καλλιέργεια ευνοϊκών συνθηκών για τη δημιουργική συνάντηση διαφορετικών επιστημονικών κλάδων και η ενθάρρυνση της αυτενέργειας και της επαγγελματικής επινοητικότητας των ασκουμένων,
 • η δημιουργία ενός δίαυλου αμφίδρομης μετάδοσης πληροφοριών μεταξύ Ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης και επιχειρήσεων ώστε να διευκολύνεται η συνεργασία αυτών των φορέων.

Η διάρκεια της Πρακτικής για κάθε φοιτητή πραγματοποιείται το διάστημα που αποφασίζει κάθε Τμήμα.

Το ποσοστό των φοιτητών που απορροφάται μετά το τέλος των σπουδών του για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης, ξεπερνά το 10% για τους Χημικούς Μηχανικούς και τους ΗΜΜΥ (18%) και το 20% για τα Τμήματα των Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών (23%), Μηχανολόγων Μηχανικών (24%), με τους Πολιτικούς Μηχανικούς να φθάνουν το 26% των αποφοίτων του Τμήματος.

Τα στοιχεία προκύπτουν από τη συμμετοχή των φοιτητών της Πολυτεχνικής Σχολής, σε Πρόγραμμα του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙΙ.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: http://dasta.auth.gr/cmsitem.aspx?sid=3&id=21

Το Πρόγραμμα Ανταλλαγής Φοιτητών IAESTE

Τι είναι η IAESTE

Η IAESTE (International Association for the Exchange of Students for Technical Experience) είναι μια μη πολιτική, μη κυβερνητική, ανεξάρτητη διεθνής ένωση ανταλλαγής φοιτητών, τεχνικών κλάδων για πρακτική άσκηση στο εξωτερικό. Ιδρύθηκε το 1948 στο Imperial College του Λονδίνου, σε συνεργασία με εθνικές οργανώσεις δέκα Ευρωπαϊκών χωρών και ο James Newby εξελέγει ως Γενικός Γραμματέας. Σύντομα εξαπλώθηκε σε ολόκληρο τον κόσμο και σήμερα περιλαμβάνει 93 χώρες μέλη και 85 συνεργαζόμενα ιδρύματα παγκοσμίως. Επιπλέον, έχει ανταλλάξει 300.000 φοιτητές μέχρι στιγμής. Αυτό σημαίνει ότι ετησίως ανταλλάσσει περίπου 6000 φοιτητές που διαδραματίζουν έναν βασικό ρόλο αφενός στην ανάπτυξη των τεχνικών προπτυχιακών ικανοτήτων τους και αφετέρου στην παγκόσμια οικονομία.

Η IAESTE διατηρεί συμβουλευτικές σχέσεις και βρίσκεται σε επαφή με πολλούς οργανισμούς, διεθνής και μη, όπως United Nations Economic and
Social Council (ECOSOC), UNESCO, UNIDO, International Labour Office (ILO), U.N. Economic Council for Africa (ECA), Food and Agricultural Organisation of American States (OAS), Commission of the European Union.

Η IAESTE είναι μια συνομοσπονδία των εθνικών επιτροπών που εκπροσωπούν τα ακαδημαϊκά, βιομηχανικά ενδιαφέροντα φοιτητών. Κάθε Εθνική Επιτροπή είναι αρμόδια για τη διοίκηση της ανταλλαγής στη χώρα της.

Η ιδιότητα μέλους, σύμφωνα με τα καταστατικά της IAESTE, αποκτάτε μετά την καθιέρωση μιας Εθνικής Επιτροπής, με μια αρμόδια μόνιμη γραμματεία. Ο τύπος γραμματείας που διαχειρίζεται την ανταλλαγή ποικίλλει σύμφωνα με κάθε εθνική δομή, το εκπαιδευτικό σύστημα και τις πολιτικές χρηματοδοτήσεις. Η ουσιαστική απαίτηση είναι ότι η εθνική γραμματεία, πρέπει να έχει το ικανό μόνιμο προσωπικό.

Στόχοι της IAESTE

Η IAESTE προσφέρει στους φοιτητές τη δυνατότητα να κάνουν πρακτική άσκηση στο εξωτερικό στον τομέα της επιστήμης τους. Με αυτό τον τρόπο οι φοιτητές ανώτατων τεχνικών σχολών της χώρας τους, μπορούν να εργαστούν σε ανώτατα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα και επιχειρήσεις υψηλού επιπέδου. Επιπλέον, μπορούν να έρθουν σε επαφή με τις εργασιακές συνθήκες του μελλοντικού επαγγέλματος τους και να γνωρίσουν μια χώρα και τον πολιτισμό της μέσα από την καθημερινή ζωή. Τέλος, προάγει τη συνεργασία και την ανταλλαγή απόψεων με απώτερο στόχο τη φίλια και τον αλληλοσεβασμό των λαών.

Παράλληλα, όσον αφορά τους εργοδότες, η προσφορά της είναι εξίσου σημαντική. Αφενός μεν οι εργοδότες έρχονται σε επαφή με ξένους φοιτητές, με την κουλτούρα τους και με το τεχνολογικό επίπεδο άλλων χωρών, αφετέρου αναπτύσσουν επαφές με νέους επαγγελματίες από άλλες χώρες, τους επαγγελματίες συνεργάτες του σήμερα και του αύριο. Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι με τον συγκεκριμένο τρόπο ανταλλαγής βλέπουν την επιχείρηση τους από μια διαφορετική σκοπιά.

Πληροφορίες:
IAESTE Θεσσαλονίκης
Κτήριο Δ' Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ.
τηλ.: 2310 99 5829, 99 5839

Facebook: IAESTE Thessaloniki
Instagram: iaeste_greece
website: http://iaeste.auth.gr/
e-mail: iaestethessaloniki@gmail.com

Ο Διεθνής Οργανισμός AIESEC

Τι είναι η AIESEC

Η AIESEC είναι το διεθνές δίκτυο πολλαπλών ευκαιριών για νέους να ανακαλύψουν και να αναπτύξουν τις δυνατότητές τους.

Είναι ο μεγαλύτερος διεθνής φοιτητικός οργανισμός και ο 3ος μεγαλύτερος μη κυβερνητικός οργανισμός στον κόσμο.

Ιδρύθηκε παγκοσμίως το 1948, στην Ελλάδα το 1956 και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το 1991. Λειτουργεί σε 1100 Πανεπιστήμια, σε 100 χώρες. Αριθμεί περίπου 23.000 μέλη σε ολόκληρο τον κόσμο.

Το όραμα του οργανισμού είναι η παγκόσμια ειρήνη.

Τα χαρακτηριστικά του δικτύου είναι ότι:

 • Είναι διεθνές
 • Είναι εκπαιδευτικός
 • Διοικείται αποκλειστικά από φοιτητές
 • Είναι μη κομματικό
 • Είναι μη κερδοσκοπικό

Η AIESEC στην Ελλάδα δραστηριοποιείται στα εξής Πανεπιστήμια:

 • Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Πανεπιστήμιο Πειραιώς
 • Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Το πρόγραμμα διεθνούς Πρακτικής Άσκησης της AIESEC

Η κύρια δραστηριότητα της AIESEC είναι το Πρόγραμμα Διεθνούς Πρακτικής Άσκησης.

Με το πρόγραμμα αυτό η AIESEC δίνει τη δυνατότητα σε νέους από όλο τον κόσμο να ζήσουν και να εργαστούν σε μία από τις 100 χώρες του δικτύου της AIESEC και με τον τρόπο αυτό να γνωρίσουν ξένους πολιτισμούς, να ωριμάσουν και να αποδεχτούν τη διαφορετικότητα των λαών και να καταργήσουν στερεότυπα.

Συγκεκριμένα η AIESEC του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές 3ου και 4ου έτους, καθώς και πρόσφατα πτυχιούχους να ζήσουν και να κάνουν την πρακτική τους άσκηση σε κάποια από τις 100 χώρες που απαρτίζουν το δίκτυο της AIESEC, για ένα χρονικό διάστημα από 2 μήνες έως 1,5 χρόνο. Ο ελάχιστος μισθός είναι πάντα ο βασικός μισθός της αντίστοιχης χώρας.

Στους φοιτητές δίνεται επίσης η δυνατότητα να εργαστούν εθελοντικά μέσω του αναπτυξιακού προγράμματος, σε έναν μη κυβερνητικό οργανισμό. Στην περίπτωση αυτή παρέχεται δωρεάν σίτιση και στέγαση και κάποιο συμβολικό ποσό επιβράβευσης.

Σε διεθνές επίπεδο η AIESEC τη χρονιά που πέρασε πραγματοποίησε περίπου 4.000 ανταλλαγές.

Τι κερδίζει ένας φοιτητής με τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα Διεθνούς Πρακτικής Άσκησης της AIESEC;

 • Πρακτική εφαρμογή των θεωρητικών του γνώσεων από το Πανεπιστήμιο
 • Επαφή με το διεθνές εργασιακό περιβάλλον
 • Γνωριμία με τον πολιτισμό, την κουλτούρα, τον τρόπο ζωής μιας χώρας
 • Επαφή με ανθρώπους από 100 διαφορετικές χώρες
 • Συνεργασία με ανθρώπους με διαφορετική νοοτροπία

Πληροφορίες:
AIESEC Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
E-mail: auth.gr@aiesec.net
Ιστοσελίδα: www.aiesec.gr

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης (LLP)/Erasmus

Πρόκειται για την Τομεακή Δράση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013, που αφορά στην ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Με το πρόγραμμα Erasmus παρέχονται στους φοιτητές δύο δυνατότητες:

 • κινητικότητα για σπουδές σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο (σε Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια με τα οποία έχουν συναφθεί διμερείς συμφωνίες),
 • κινητικότητα για πρακτική άσκηση.

Η περίοδος σπουδών στο εξωτερικό, η οποία μπορεί να κυμαίνεται από 3 έως 12 μήνες, αποτελεί κατά κανόνα μέρος του προγράμματος σπουδών του Ιδρύματος προέλευσης. Με αυτήν την προϋπόθεση παρέχεται ακαδημαϊκή αναγνώριση των σπουδών από το Ίδρυμα προέλευσης.

Στους φοιτητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus παρέχονται υποτροφίες για την κάλυψη των επιπλέον δαπανών που συνεπάγονται οι σπουδές στο εξωτερικό. Το ύψος της υποτροφίας ποικίλλει ανάλογα με τη χώρα προορισμού.

Πληροφορίες:
Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Α. Π. Θ.
1ος όροφος Κτιρίου Διοίκησης
E-mail: eurep-dept@auth.gr
Ιστοσελίδα: eurep.auth.gr

Φοιτητικός Οργανισμός B.E.S.T.

To B.E.S.T. είναι ένας πανευρωπαϊκός φοιτητικός οργανισμός, μη κερδοσκοπικός και μη πολιτικός. Πρόκειται για ένα δίκτυο 57 πανεπιστημίων, τεχνολογικής κατεύθυνσης από 23 χώρες της Ευρώπης.

Σκοπός του είναι η προώθηση της ευρωπαϊκής φιλοσοφίας μεταξύ των ευρωπαίων φοιτητών. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, όλα τα πανεπιστήμια-μέλη του B.E.S.T. διοργανώνουν κάθε χρόνο δεκάδες δραστηριότητες όπως ακαδημαϊκά σεμινάρια, επιστημονικά φόρουμ, συναντήσεις με εταιρείες, στις οποίες λαμβάνουν μέρος χιλιάδες φοιτητές από όλες τις γωνιές της Ευρώπης.

Σήμερα για τον οργανισμό εργάζονται εθελοντικά σε καθημερινή βάση πάνω από 1.000 Ευρωπαίοι φοιτητές, οι οποίοι απευθύνονται σε μια δεξαμενή 500.000 περίπου φοιτητών, προερχομένων από τα αντίστοιχα 57 πανεπιστήμια.

Μέλη του B.E.S.T. αποτελούν επίσης το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, η Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών και το Πολυτεχνείο Κρήτης στα Χανιά.

To B.E.S.T. Θεσσαλονίκης δραστηριοποιείται στους κόλπους της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από το 1999. Απευθύνεται στους 7.000 περίπου φοιτητές του ιδρύματος, οι οποίοι ενημερώνονται για τις δραστηριότητες του οργανισμού και διαδικασία συμμετοχής τους σε αυτές

Πληροφορίες:
Τοπική Ομάδα BEST Θεσσαλονίκης, Α.Π.Θ.

Ιστοσελίδα BEST: best.eu.org
Ιστοσελίδα BEST Thessaloniki: best.web.auth.gr
Facebook: www.facebook.com/best.thessaloniki/
Instagram: www.instagram.com/best_thessaloniki