Γενικό Τμήμα

Το Γενικό Τμήμα ιδρύθηκε το 1982, με σκοπό να υποστηρίζει την εκπαιδευτική διαδικασία όλων των υπόλοιπων Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής. Τον Ιούνιο του 2013 καταργήθηκε σύμφωνα με το Ν.4009/2011 και το Π.Δ.98/2013 (ΦΕΚ Α' 134, 5-6-2013).
Αριθμούσε 28 διδάσκοντες, 6 επικουρούντες και 6 διοικητικούς υπαλλήλους.

Το Γενικό Τμήμα δεν διέθετε Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών. Παρείχε όμως σημαντικό αριθμό μαθημάτων κορμού αλλά και μαθημάτων επιλογής στα πλαίσια των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών των Τμημάτων Ειδικότητας της Πολυτεχνικής Σχολής. Τα μέλη του επέβλεπαν διπλωματικές προπτυχιακές εργασίες άλλων Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής.
Τα προπτυχιακά μαθήματα οργανώνονταν ανά Τομέα και κάλυπταν τις ανάγκες των βασικών και εισαγωγικών μαθημάτων στα Τμήματα ειδικότητας της Πολυτεχνικής Σχολής. Διδάσκονταν 23 μαθήματα που κάλυπταν τα πεδία των Μαθηματικών, Υπολογιστικών Μεθόδων και Πληροφορικής, Φυσικής και Μηχανικής.
    
Το τμήμα ήταν διαρθρωμένο σε 4 τομείς:

  • Τομέας Φυσικής
  • Τομέας Μηχανικής
  • Τομέας Υπολογιστικών Μεθόδων και Προγραμματισμού Η/Υ
  • Τομέας Μαθηματικών

Το Γενικό Τμήμα απένειμε διδακτορικό δίπλωμα και συμμετείχε σε τρία μεταπτυχιακά διατμηματικά προγράμματα.