Βιβλιοθήκες

Τα Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής στην προσπάθειά τους να καταστήσουν αποτελεσματικό το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο των φοιτητών, έχουν δημιουργήσει πλούσιες και ενημερωμένες βιβλιοθήκες. Οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στο υλικό αυτό τόσο στην έντυπη όσο και στην ηλεκτρονική μορφή του. Εκτός από τη βιβλιογραφία που ξεπερνά τις 60.000 συγγράμματα, οι φοιτητές μπορούν να βρουν εκατοντάδες περιοδικά, και άρθρα. Οι φοιτητές διαθέτουν, ακόμη, πρόσβαση στις διπλωματικές και διδακτορικές εργασίες που έχουν καταθέσει προηγούμενοι φοιτητές. Η δωρεάν πρόσβαση σε συνδρομητικές ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης γίνεται με την συνεργασία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που εξασφαλίζει τις απαραίτητες άδειες χρήσης στο σύνολο των Βιβλιοθηκών. Ο αριθμός των διαθέσιμων τίτλων είναι ενδεικτικός δεδομένου ότι νέες παραλαβές γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, και ότι δεν συνυπολογίζονται περιοδικές και ηλεκτρονικές εκδόσεις.

Που βρίσκονται οι βιβλιοθήκες

1. α) Βιβλιοθήκη Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
Κτίριο Ε10, Ισόγειο & 1ος όροφος
τηλ.: 2310 99 5749
URL: http://www.civil.auth.gr/to-tmima/library.html
E-mail: library@civil.auth.gr

1. β) Βιβλιοθήκη Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
Κτίριο Ε10, 1ος όροφος (είσοδος από ισόγειο)
τηλ.: 2310 99 1453
URL: lib.auth.gr
E-mail: lib@plandevel.auth.gr

2. Βιβλιοθήκη Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Kτίριο Εδρών, 1ος όροφος
τηλ.: 2310 99 5449, 99 5549, 99 5465, 99 5439
URL: http://architecture.web.auth.gr/resources/library/
E-mail: libarchitects@arch.auth.gr

3. Βιβλιοθήκη Τμήματος Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών.
Kτίριο Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, 5ος όροφος
τηλ.: 2310 99 6405, 99 6098
URL: https://www.auth.gr/topo/lib
E-mail: pkoilia@topo.auth.gr

4. Βιβλιοθήκη Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών.
Kτίριο Τοπογράφων
τηλ.: 2310 99 5428
URL: http://lib.meng.auth.gr/
E-mail: mkonstan@auth.gr

5. Βιβλιοθήκη Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών H/Y.
Kτίριο Γ' (ΜΟΜΑ), 1ος όροφος
τηλ.: 2310 99 6352, 99 6269
URL: http://ee.auth.gr/infrastructure-and-services/library/
E-mail: library@ece.auth.gr

6. Βιβλιοθήκη Τμήματος Χημικών Μηχανικών.
Πτέρυγα Πολιτικών Μηχανικών, 2ος όροφος
τηλ.: 2310 99 6161
URL: http://www.cheng.auth.gr/el/library
E-mail: library@cheng.auth.gr

7. Βιβλιοθήκη Πολυτεχνικής Σχολής.
Πτέρυγα Τοπογράφων Μηχανικών, ισόγειο
τηλ.: 2310 99 4377
E-mail: libeng@auth.gr

Βιβλιοθήκες - Χρήση

Οι φοιτητές και τα μέλη του Διδακτικού-Ερευνητικού προσωπικού αποκτούν πρόσβαση στις Βιβλιοθήκες με βάση την ιδιότητά τους. Με τη χρήση της κάρτας μέλους και με την βοήθεια ηλεκτρονικών μέσων, παρακολουθείται η μερίδα του κάθε χρήστη, ενώ παράλληλα αποκτά τη δυνατότητα δανεισμού από όλες τις βιβλιοθήκες του Α.Π.Θ.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο  http://www.lib.auth.gr.