Στην περιοχή της Πολυτεχνικής Σχολής υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων.

Άδεια για την είσοδο στους χώρους στάθμευσης δικαιούνται:

 • Για δύο ακαδημαϊκά έτη, τα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π., οι Επιστημονικοί Συνεργάτες, καθώς και οι μόνιμοι & αορίστου χρόνου Υπάλληλοι της Σχολής.
 • Για ένα ακαδημαϊκό έτος, οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές, οι Υποψήφιοι Διδάκτορες, καθώς και οι Συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου Υπάλληλοι της Σχολής.

Δικαιολογητικά:

 • Ψηφιακό αντίγραφο της Άδειας κυκλοφορίας του οχήματος (ιδιόκτητο).
 • Ψηφιακό αντίγραφο της Άδειας κυκλοφορίας οχήματος καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση (μέσω Gov.gr) ότι ο νόμιμος ιδιοκτήτης του οχήματος συναινεί στη χρήση του οχήματος (παραχώρηση).
 • Πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας (Μόνο για επίδειξη κατά την παραλαβή).

Επίσης (ανάλογα με την περίπτωση):

 • Συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου: Αντίγραφο της σύμβασης.
 • Μεταπτυχιακοί Φοιτητές: Βεβαίωση εγγραφής στο ΠΜΣ.
 • Υποψήφιοι Διδάκτορες: Βεβαίωση της ιδιότητας, από το αντίστοιχο Τμήμα της Σχολής (να αναγράφεται η ημερομηνία ορισμού της τριμελούς επιτροπής της διατριβής. Δικαιούνται σήμα έως 6 έτη από την ημερομηνία αυτή)

 

Διαδικασία:

Υποβολή δικαιολογητικών (on-line φόρμα): https://forms.gle/BKDqsu8WNd3L8Hk36

Αφού έχετε υποβάλλει επιτυχώς τα δικαιολογητικά σας από τον παραπάνω σύνδεσμο, μπορείτε να κλείσετε ραντεβού παραλαβής του αυτοκόλλητου σήματος στάθμευσης από εδώ: https://doodle.com/bp/30051473/book-a-time

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν δεν προηγηθεί η υποβολή των δικαιολογητικών, δεν εξυπηρετείται το ραντεβού.

 

Επισημάνσεις:

 • Αν υποβάλετε πρώτη φορά αίτηση, μαζί με το αυτοκόλλητο σήμα, θα προμηθευτείτε το σημείωμα που είναι προϋπόθεση για την αγορά εκ μέρους σας του τηλεχειριστηρίου.
 • Σε περίπτωση αλλαγής/απόσυρσης/απώλειας/κλοπής οχήματος ή θραύσης παρμπρίζ, για να παραλάβετε νέο σήμα, θα πρέπει να επιστρέψετε το παλαιό (ή μέρος αυτού).


Έκτακτη ανάγκη:
Σε περίπτωση εγκλωβισμού στον χώρο στάθμευσης, ελλείψει τηλεχειριστηρίου και απουσία φύλακα, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να επικοινωνήσει με το θυρωρείο του Κτηρίου Α’ της Σχολής (2310 99 5979) ή με το θυρωρείο της Διοίκησης (2310 99 6928, 2310 99 6929 και 2310 99 6100).

Επικοινωνία:
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 2310 994560 (Χρήστος Παπαβασιλείου) ή στις διευθύνσεις email: info@eng.auth.gr, ή kosmiteia.parking@gmail.com, ή cpapavas@auth.gr


Οι χώροι στάθμευσης στην Πολυτεχνική Σχολή παρουσιάζονται στο παρακάτω σχήμα:

Δικαιούχοι, δικαίωμα πρόσβασης:

 • Στους χώρους A και Β, μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π., οι Επιστημονικοί Συνεργάτες, καθώς και οι μόνιμοι & αορίστου χρόνου υπάλληλοι της Σχολής για δύο ακαδημαϊκά έτη.
 • Στους χώρους Β, μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι Διδάκτορες, καθώς και οι Συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου υπάλληλοι της Σχολής για ένα ακαδημαϊκό έτος.