Διακομιστές παροχής υπηρεσιών

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι servers της Πολυτεχνικής Σχολής Vergina και Egnatia είναι υπό κατάργηση

Ο διακομιστής της Πολυτεχνικής Σχολής VERGINA προσφέρει μια πληθώρα υπηρεσιών στους χρήστες, όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο, αποθήκευση-μεταφορά αρχείων, φιλοξενία ιστοσελίδων και εκχώρηση διευθύνσεων διαδικτύου.

Λογαριασμοί χρηστών

 • Λογαριασμό στον server VERGINA δικαιούνται τα μέλη ΔΕΠ της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ.
  Οι λογαριασμοί είναι αυστηρά προσωπικοί. Τον κωδικό (password) θα πρέπει να τον γνωρίζει μόνο ο κάτοχος του λογαριασμού και καλό είναι να αλλάζεται σχετικά συχνά. Η αλλαγή γίνεται μέσω webmail.

  Αν σας ζητηθεί με οποιονδήποτε τρόπο (e-mail, ιστοσελίδα κλπ) ο κωδικός (password) ή άλλα στοιχεία από υποτιθέμενο διαχειριστή, ΔΕΝ πρέπει να τα δώσετε! Επικοινωνήστε άμεσα με την ομάδα διαχείρισης αναφέροντας το περιστατικό.

Οι κάτοχοι λογαριασμού στον server VERGINA έχουν πρόσβαση στις παρακάτω υπηρεσίες:


Υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)
Η υπηρεσία e-mail έχει μεταφερθεί στην κεντρική ιδρυματική υπηρεσία

 • Webmail
  Η υπηρεσία webmail παρέχει στους χρήστες της Βεργίνας ένα εύχρηστο και ασφαλές περιβάλλον ανάγνωσης, αποστολής και διαχείρισης μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενώ ενσωματώνει και μια σειρά από  χρήσιμα εργαλεία (ημερολόγιο, εργασίες, σημειώσεις) με δυνατότητα συγχρονισμού μέσω των πρωτοκόλλων Carddav/Caldav και Activesync. Η πρόσβαση στην υπηρεσία αυτή μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε web browser και οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα.

 • POP3 *** υπό κατάργηση ***
  Δεν υποστηρίζονται πολλαπλοί φάκελοι (folders), παρά μόνο τα Εισερχόμενα (INBOX). Επομένως μόνο αυτά μεταφέρονται στον υπολογιστή του χρήστη και κατόπιν σβήνονται από τον server.  Για το λόγο αυτό και ειδικά αν χρησιμοποιείτε πολλές συσκευές (υπολογιστές, κινητά κλπ) προτείνεται η χρήση του πρωτοκόλλου IMAP. Αναλυτικά εδώ.

 • IMAP
  Το πρωτόκολλο IMAP είναι ο προτεινόμενος τρόπος διαχείρισης e-mail. Όλα τα μηνύματα (εισερχόμενα, απεσταλμένα και άλλοι φάκελοι) αποθηκεύονται στον server οπότε είναι πάντα προσβάσιμα από όλες τις συσκευές που έχουν ρυθμιστεί (υπολογιστή, κινητό κλπ) και μέσω webmail.
  Ρυθμίσεις για δημοφιλή προγράμματα (Outlook, Thunderbird) θα βρείτε εδώ.

 • Φίλτρα μηνυμάτων
  Παρέχεται η δυνατότητα εφαρμογής φίλτρων στα εισερχόμενα e-mail βάσει κριτηρίων όπως αποστολέας, παραλήπτης, θέμα κλπ, με σκοπό το διαχωρισμό τους σε φακέλους, προώθηση, διαγραφή κλπ. Η εφαρμογή των φίλτρων γίνεται αυτόματα κατά την παραλαβή των μηνυμάτων από τον server. Η διαχείριση των κανόνων γίνεται μέσα από το webmail.

 • Antivirus
  Όλα τα εισερχόμενα και εξερχόμενα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ελέγχονται αυτόματα για ιούς. Σε περίπτωση που βρεθεί μολυσμένο περιεχόμενο το μήνυμα δεν παραδίδεται και ειδοποιείται ο αποστολέας.

 • Antispam
  Όλα τα εισερχόμενα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ελέγχονται και αξιολογούνται αυτόματα με σκοπό τον χαρακτηρισμό τους ως ανεπιθύμητα (spam).
  • Όσα βαθμολογούνται πάνω από κάποιο όριο (παραμετροποιήσιμο από τους Κανόνες/Filters στο webmail) σημαδεύονται ως πιθανώς ανεπιθύμητα, και τοποθετούνται σε ξεχωριστό folder με όνομα Spam, το οποίο είναι προσβάσιμο μόνο μέσω webmail και IMAP.
   Τα spam emails σβήνονται αυτόματα όταν ξεπεράσουν τις 30 ημέρες παραμονής στο Spam folder.
  • Αν δεν επιθυμείτε αυτόν τον διαχωρισμό και θέλετε να παραλαμβάνετε όλα τα μηνύματα στο INBOX, μπορείτε να απενεργοποιήσετε το "Spam Filter" από τους Κανόνες (Filters) του webmail.
  • Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα να ορίσετε white-lists και black-lists με βάση τον αποστολέα. Η διαχείριση των λιστών αυτών γίνεται από το webmail

 • Mailing Lists
  Προσφέρεται η δυνατότητα δημιουργίας λίστας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για τις ανάγκες κάποιας ομάδας εργασίας, τμήματος, εργαστηρίων κλπ. με σκοπό την ελεγχόμενη μαζική αποστολή μηνυμάτων στα μέλη της. Η διαχείριση της λίστας (μέλη, δικαιώματα, εγκρίσεις κλπ) γίνεται από τον υπεύθυνό της (μέλος ΔΕΠ), ο οποίος μπορεί να αιτηθεί για την υπηρεσία στην ομάδα διαχείρισης.


Ασύρματη πρόσβαση (WIFI) Η διασύνδεση με τους servers vergina και egnatia έχει καταργηθεί.

 • Οι χρήστες του server VERGINA έχουν πρόσβαση στην ασύρματη υποδομή eduroam (χάρτης κάλυψης). Οδηγίες σύνδεσης θα βρείτε εδώ. Τονίζεται ότι το username θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει και το @eng.auth.gr (πχ user@eng.auth.gr), να είναι δηλαδή το e-mail σας


VPN

 • Δίνεται η δυνατότητα απόδοσης πανεπιστημιακού IP σε υπολογιστές εκτός του ΑΠΘ, για πρόσβαση σε υπηρεσίες που το απαιτούν, όπως πρόσβαση σε επιστημονικά περιοδικά. Οδηγίες σύνδεσης θα βρείτε εδώ.


Μεταφορά αρχείων (FTP)

 • Η μεταφορά αρχείων μεταξύ του υπολογιστή σας και της Βεργίνας μπορεί να γίνει μόνο μέσω του πρωτοκόλλου FTP/TLS. Ενδεικτικές οδηγίες σύνδεσης για τον προτεινόμενο client Filezilla θα βρείτε εδώ.


Εκχώρηση διευθύνσεων δικτύου (DNS)

 • Η Βεργίνα παρέχει διευθύνσεις δικτύου IP για τις ζώνες eng.auth.gr και ee.auth.gr, καθώς και για τα υποδίκτυα 155.207.18.0/24, 155.207.19.0/24, 155.207.26.0/24, 155.207.32.0/24, 155.207.33.0/24
  Αν θέλετε να καταχωρήσετε έναν νέο υπολογιστή που ανήκει στις παραπάνω ζώνες/υποδίκτυα, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την ομάδα διαχείρισης του server VERGINA πριν τον καταχωρίσετε στο ΚΗΔ.


Φιλοξενία ιστοσελίδων

 • Η φιλοξενία ιστοσελίδων που αφορούν μόνο τη Σχολή και τις δομές της, προσφέρεται μετά από έγκριση της Κοσμητείας και κατόπιν συνεννόησης με την ομάδα διαχείρισης.


Instant Messaging

 • Η υπηρεσία χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο XMPP (ή Jabber).
  Τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά που υποστηρίζει η υπηρεσία είναι:
  Ασφάλεια και ιδιωτικότητα, Συνδιασκέψεις, Αποθήκευση και Συγχρονισμός μηνυμάτων, Ειδοποιήσεις παράδοσης και ανάγνωσης μηνυμάτων, Federation.
  Περισσότερες πληροφορίες και ρυθμίσεις εδώ.