Νησίδες Υπολογιστών

Ο ρόλος των Νησίδων

Η τεχνολογία των υπολογιστών αποτελεί απαραίτητο εργαλείο στην καθημερινή πρακτική του Μηχανικού. Η οργάνωση των Νησίδων των Τμημάτων συντελεί στην εξοικείωση των φοιτητών με τα διαθέσιμα προγράμματα Μηχανικών, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει τις απαραίτητες υποδομές για την διεξαγωγή εργαστηριακών μαθημάτων, σεμιναρίων αλλά και γρήγορης δωρεάν πρόσβασης στον Παγκόσμιο Ιστό (Internet). Το λογισμικό που είναι εγκατεστημένο στις Νησίδες είναι αυτό που θα συναντήσουν οι νέοι Μηχανικοί στην πραγματική τους επαγγελματική δραστηριότητα. Οι άδειες χρήσης εξασφαλίζονται κεντρικά, με την βοήθεια του Κέντρου Υποστήριξης Τεχνολογιών Πληροφορικής μέσω του συστήματος AFS, με την συνδρομή των Τμημάτων και κεντρικών Διακομιστών Αδειοδότησης είτε μέσω των Τμημάτων με απόκτηση τοπικών αδειών χρήσης και αντίστοιχη εγκατάσταση στις Νησίδες. Παράλληλα, κατά τις ελεύθερες ώρες, οι νησίδες χρησιμοποιούνται από τους φοιτητές ως εργαλείο για την εκπόνηση των θεμάτων, των εργασιών και των διπλωματικών τους, παρέχοντας όλα τα απαραίτητα εργαλεία σε επίπεδο υποδομών.
      
Μετρικά στοιχεία

Η πληροφορική, όπως και σχεδόν όλα τα εργαστηριακά μαθήματα, πρέπει να εξασφαλίζει αρκετές θέσεις εργασίας στους φοιτητές. Η Πολυτεχνική Σχολή, μέσω των Τμημάτων της, παρέχει 300 θέσεις εργασίας στους φοιτητές. Στόχος και επιδίωξη είναι οι διαθέσιμες θέσεις εργασίας να επαρκούν για τους φοιτητές του κάθε Τμήματος. Η τεχνική υποστήριξη των Νησίδων γίνεται από στελέχη με εμπειρία στον τομέα της Πληροφορικής και με τη συνδρομή του Κέντρου Υποστήριξης Τεχνολογιών Πληροφορικής. Η διαχείριση των Νησίδων γίνεται είτε σε κεντρικό επίπεδο, με την συνεργασία του Κέντρου Υποστήριξης Τεχνολογιών Πληροφορικής, είτε σε τοπικό επίπεδο από τους τοπικούς Διαχειριστές Συστημάτων. Και στις δύο περιπτώσεις, ο κάθε χρήστης έχει τον προσωπικό του κωδικό και τον δικτυακό του χώρο αποθήκευσης.

Που βρίσκονται οι νησίδες

1. Νησίδα Η/Υ Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
2η Πτέρυγα - Ισόγειο
τηλ: 2310 99 5712, 2310 99 5694
URL: http://nisida.civil.auth.gr/

2. Νησίδα Η/Υ Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
1η Πτέρυγα - 1ος όροφος
τηλ: 2310 99 5446

3. Νησίδες Η/Υ Τμημάτων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών και Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
Νησίδα ΤΑΤΜ:
3η Πτέρυγα - 3ος όροφος
τηλ: 2310 99 6040, 5830, 6126, 4207
URL: http://www.topo.auth.gr/el/topolab

Νησίδα ΤΜΧΑ:
τηλ: 2310 991449

4. Νησίδα Η/Υ Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών
Κτίριο Ε14 - Ισόγειο
τηλ: 2310 99 4189

5. Νησίδα Η/Υ Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Κτίριο Δ - Ισόγειο
τηλ: 2310 99 6310

6. Νησίδα Η/Υ "Βεργίνα" Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Κτίριο Ε13 - Ισόγειο
τηλ: 2310 99 4379

7. Νησίδα Η/Υ του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών για την διδασκαλία του Τεχνικού Σχεδίου
2η Πτέρυγα - 3ος όροφος
τηλ: 2310 99 5627, 5629

8. Νησίδα Η/Υ Χημικών Μηχανικών
Κτήριο Ε13 - Ισόγειο
τηλ: 2310 99 6163, 6210
URL: http://cheng.auth.gr/?page_id=258

9. Νησίδα Η/Υ Εργαστηρίου Πληροφορικής
3η Πτέρυγα - 1ος όροφος
τηλ: 2310 99 5985
Ιστοσελίδα: https://infolab.web.auth.gr/el/